kolmapäev, 8. november 2017

Koolitus „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“

Olete oodatud osalema ühepäevasel täienduskoolitusel, kus tutvustatakse õppematerjali „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“.
Koolitus on suunatud III kooliastmes ja gümnaasiumis tunde andvatele õpetajatele, eelistatud on inimeseõpetust, perekonnaõpetust või psühholoogiat andvad õpetajad, kuid ka klassijuhatajad, juhtkond ja kooli tugipersonal.
Õppematerjal sisaldab tunnimaterjale koos töölehtede, juhtumite, videolinkide jm teemade käsitlemiseks vajalike lisamaterjalidega. Koolitusi on kavandatud 2017 viis ja need on eesti keeles. Tuleval aastal kavandame kaks koolitust venekeelse järeltõlkega.
Koolituste toimumise aeg ja koht
10.11.2017 Tartu: Tartu Loodusmaja, Lille 10 http://www.tartuloodusmaja.ee
06.12.2017 Tallinn: TÜ esinduses, Teatri väljak 3 (3. korrus)
Päevakava
10.00-10.15 Sissejuhatus
10.15-10.45 Noorte kohtinguvägivald – miks on vajalik seda teemat käsitleda? Uue õppematerjali tutvutus
10.45-11.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: sooga seotud hoiakud
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: kohtinguvägivallale viitavad märgid
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: lahenduste otsimine
15.30-15.45 Kohvi- ja sirutuspaus
15.45-17.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: seksuaalvägivald, ennetus ja abi Koolitusrühma suurus: 25 inimest
Maksumus: koolitusel osalemine, õppematerjal, kohvi- ja lõunapaus on osalejatele tasuta. Transpordikulud tuleb katta osalejate endi poolt.
Koolituse läbiviijad: Kai Part, PhD, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja MTÜ Seksuaaltervise Labor. Merike Kull, PhD, Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor, Inimeseõpetuse Ühing. Lisainfo ja registreerimine kai.part@kliinikum.ee (nimi, töökoht, amet, telefon). Koolitust korraldab MTÜ Seksuaaltervise Labor koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

pühapäev, 13. august 2017

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus

Hea õpetaja!
Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2017. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
*      1.-5.klassi õpetajatele veel 4 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        25.09.2017 Viljandis                     Info ja registreerumine
-        29.09.2017 Haapsalus                  Info ja registreerumine
-        16.10.2017 Tallinnas                    Info ja registreerumine
-        03.11.2017 Tartus                          Info ja registreerumine  
*      6.-9. klassi õpetajatele veel 2 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        28.08.2017 Tallinnas                     Info ja registreerumine  
-        19.09.2017 Saaremaal                  Info ja registreerumine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive.Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

esmaspäev, 7. august 2017

Suvekooli registreerimine lõppeb 14. august - kiirustage!

Suvekooli avame kell 11.00 uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku.
Järgnevalt tutvustab Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna ekspert Tagli Pitsiuusi Eesti Toitumis- ja liikumissoovitusi ning räägib suhkrutest meie toidus. 
Pärast lõunat annab TAI Seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk ülevaate Rahvastiku toitumise uuringu tulemustest. 
Esimese päeva pärastlõunal ootab meid ees Orienteerumisseiklus Nelijärve maastikul.
Rattaorienteerumise maailmameister Margus Hallik tutvustab orienteerumist kui head võimalust sportlikuks ajaveetmiseks ning viib läbi ala tutvustava koolituse, mille järgselt on võimalik meeskondadena (soovi korral ka individuaalselt) osaleda Nelijärvel toimuval orienteerumispäevakul, valides endale sobiva tempo ja raskusastmega raja. Tegu on lihtsa valikorienteerumisega, kus tulemuse saab kirja juba ainuüksi ühe kontrollpunkti läbimisega. Orienteerumisseiklus leiab aset suvekooli toimumispaiga vahetus ümbruses Nelijärve ilusal maastikul, mida ilmestavad väikeste järvede ümber kõrguvad oosid, kus palju teid ja radu. 
Teise päeva hommikut alustame ühise sportliku virgutusega Nelijärve metsaradadel. Kõigil on võimalik valida endale sobiv tegevus, olgu selleks siis kõndimine, kepikõnd või jooks. Kepikõnniks palun võta endale soovi korral ise kõndimiskepid kaasa! 
Kl 10.30 algavad TÜ Eetikakeskuse ja Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud õpilastele mõeldud mängu „Väärtuste avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad. Valida saab nelja töötoa hulgast ja kõigil on võimalik osaleda 2 töötoas.
Arvuti kütkes“ -Tiia Kõnnussaar, TÜ Eetikakeskus ja Kätlin Konstabel, Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus
„Joobes juht“ - Annika TederTÜ Eetikakeskus ja Riina RaudneTerve Eesti Sihtasutus
„Pesemata poiss“ -     Õnne Allaje, TÜ Eetikakeskus ja Merike Kull, TÜ Liikumislabor
„Õnnetu sõber“ - Mari-Liis Nummert, TÜ Eetikakeskus ja Reelika KiivitSeksuaaltervise Nõuandla
Töötubadesse registreerumine toimub kohapeal.
Suvekooli lõpetame kl 15.00. 
Registreerimislingi leiad siit. Palun registreeru esimesel võimalusel, aga hiljemalt 14. augustil kl 12.00!
Suvekoolis osalemine on tasuta, transport on omal finantseerimisel. Igast koolist on oodatud osalema kuni 2 inimest.
Kohtumiseni Nelijärvel!

kolmapäev, 14. juuni 2017

TEK võrgustiku suvekool

Hea Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liige! 
Ootame Sind Tervist Edendavate Koolide võrgustiku suvekooli, mis toimub 17.- 18. augustil Harjumaal, Nelijärve Puhkekeskuses.

Suvekool on osalejatele tasuta, transport on omal finantseerimisel. Igast koolist on oodatud osalema kuni 2 inimest. 
Suvekooli avame kell 11.00 uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku.
Järgnevalt tutvustab Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna ekspert Tagli Pitsiuusi Eesti Toitumis- ja liikumissoovitusi ning räägib suhkrutest meie toidus. 
Pärast lõunat annab TAI Seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk ülevaate Rahvastiku toitumise uuringu tulemustest.
Esimese päeva pärastlõunal ootab meid ees Orienteerumisseiklus Nelijärve maastikul.
Rattaorienteerumise maailmameister Margus Hallik tutvustab orienteerumist kui head võimalust sportlikuks ajaveetmiseks ning viib läbi ala tutvustava koolituse, mille järgselt on võimalik meeskondadena (soovi korral ka individuaalselt) osaleda Nelijärvel toimuval orienteerumispäevakul, valides endale sobiva tempo ja raskusastmega rada. Tegu on lihtsa valikorienteerumisega, kus tulemuse saab kirja juba ainuüksi ühe kontrollpunkti läbimisega. Orienteerumisseiklus leiab aset suvekooli toimumispaiga vahetus ümbruses Nelijärve ilusal maastikul, mida ilmestavad väikeste järvede ümber kõrguvad oosid, kus palju teid ja radu.
Teise päeva hommikut alustame ühise sportliku virgutusega Nelijärve metsaradadel. Kõigil on võimalik valida endale sobiv tegevus, olgu selleks siis kõndimine, kepikõnd või jooks. Kepikõnniks palun võta endale soovi korral ise kõndimiskepid kaasa!
Kl 10.30 algavad TÜ Eetikakeskuse ja Tervise Arengu Instituudi poolt koostatudõpilastele mõeldud mängu „Väärtuste avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad. Kõigil on võimalik osaleda 2 töötoas. Töötubadesse registreerumine toimub kohapeal. 
Suvekooli lõpetame kl 15.00.
Registreerimislingi leiad siit. Palun registreeru esimesel võimalusel, aga hiljemalt 10. augustiks!
Kavas võib ette tulla väikseid muudatusi. Lõpliku täpsustatud kava saadame Sulle augusti alguses.
Harjumaa, Nelijärve Puhkekeskus 
17.august 
9.00 - 11.00 Saabumine, majutumine ja hommikukohv 
11.00 - 11.30 Suvekooli avamine Uute liikmete vastuvõtmine võrgustikku 
11.30 - 13.00 Uued Toitumis- ja liikumissoovitused.  Suhkrud meie toidus Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut
13.00 – 14.00 Lõuna 
14.00 - 15.30 Eesti rahva toidueelistused Eha Nurk, Tervise Arengu Instituut
15.30 - 16.00 Paus 
16.00- 19.00 Orienteerumisseiklus 
19.30 – 20.30 Õhtusöök
18. august 
08.00 – 09.00 Hommikusöök 
09.00 - 10.00 Hommikune virgutus: jooks, kepikõnd, kõnd
10.30 – 12.00 TÜ Eetikakeskuse avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad
12.00 -13.00 Lõuna 
13.00 – 14.30 Töötoad 
14.30 – 15.00 Kokkuvõte 
Turvalist koduteed! 
Kohtumiseni Nelijärvel!

laupäev, 25. märts 2017

Uuring "Tervisliku toitumise alused"

Tere!

Olen tegemas uuringut teemal "Tervisliku toitumise alused". Soovin välja selgitada võimalused ja vajaduse korraldada toitumisalaseid nõustamisi ja praktikume haridusasututes lastevanematele, töötajatele ja lastele endile. 

 

Olen tänulik, kui leiate mõne minuti, et antud küsimustikule vastada. Kõik vastused on anonüümsed. 

Ette tänades,
Gerda Mändsalu