pühapäev, 13. august 2017

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus

Hea õpetaja!
Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2017. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
*      1.-5.klassi õpetajatele veel 4 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        25.09.2017 Viljandis                     Info ja registreerumine
-        29.09.2017 Haapsalus                  Info ja registreerumine
-        16.10.2017 Tallinnas                    Info ja registreerumine
-        03.11.2017 Tartus                          Info ja registreerumine  
*      6.-9. klassi õpetajatele veel 2 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        28.08.2017 Tallinnas                     Info ja registreerumine  
-        19.09.2017 Saaremaal                  Info ja registreerumine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive.Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

esmaspäev, 7. august 2017

Suvekooli registreerimine lõppeb 14. august - kiirustage!

Suvekooli avame kell 11.00 uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku.
Järgnevalt tutvustab Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna ekspert Tagli Pitsiuusi Eesti Toitumis- ja liikumissoovitusi ning räägib suhkrutest meie toidus. 
Pärast lõunat annab TAI Seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk ülevaate Rahvastiku toitumise uuringu tulemustest. 
Esimese päeva pärastlõunal ootab meid ees Orienteerumisseiklus Nelijärve maastikul.
Rattaorienteerumise maailmameister Margus Hallik tutvustab orienteerumist kui head võimalust sportlikuks ajaveetmiseks ning viib läbi ala tutvustava koolituse, mille järgselt on võimalik meeskondadena (soovi korral ka individuaalselt) osaleda Nelijärvel toimuval orienteerumispäevakul, valides endale sobiva tempo ja raskusastmega raja. Tegu on lihtsa valikorienteerumisega, kus tulemuse saab kirja juba ainuüksi ühe kontrollpunkti läbimisega. Orienteerumisseiklus leiab aset suvekooli toimumispaiga vahetus ümbruses Nelijärve ilusal maastikul, mida ilmestavad väikeste järvede ümber kõrguvad oosid, kus palju teid ja radu. 
Teise päeva hommikut alustame ühise sportliku virgutusega Nelijärve metsaradadel. Kõigil on võimalik valida endale sobiv tegevus, olgu selleks siis kõndimine, kepikõnd või jooks. Kepikõnniks palun võta endale soovi korral ise kõndimiskepid kaasa! 
Kl 10.30 algavad TÜ Eetikakeskuse ja Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud õpilastele mõeldud mängu „Väärtuste avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad. Valida saab nelja töötoa hulgast ja kõigil on võimalik osaleda 2 töötoas.
Arvuti kütkes“ -Tiia Kõnnussaar, TÜ Eetikakeskus ja Kätlin Konstabel, Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus
„Joobes juht“ - Annika TederTÜ Eetikakeskus ja Riina RaudneTerve Eesti Sihtasutus
„Pesemata poiss“ -     Õnne Allaje, TÜ Eetikakeskus ja Merike Kull, TÜ Liikumislabor
„Õnnetu sõber“ - Mari-Liis Nummert, TÜ Eetikakeskus ja Reelika KiivitSeksuaaltervise Nõuandla
Töötubadesse registreerumine toimub kohapeal.
Suvekooli lõpetame kl 15.00. 
Registreerimislingi leiad siit. Palun registreeru esimesel võimalusel, aga hiljemalt 14. augustil kl 12.00!
Suvekoolis osalemine on tasuta, transport on omal finantseerimisel. Igast koolist on oodatud osalema kuni 2 inimest.
Kohtumiseni Nelijärvel!

kolmapäev, 14. juuni 2017

TEK võrgustiku suvekool

Hea Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liige! 
Ootame Sind Tervist Edendavate Koolide võrgustiku suvekooli, mis toimub 17.- 18. augustil Harjumaal, Nelijärve Puhkekeskuses.

Suvekool on osalejatele tasuta, transport on omal finantseerimisel. Igast koolist on oodatud osalema kuni 2 inimest. 
Suvekooli avame kell 11.00 uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku.
Järgnevalt tutvustab Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna ekspert Tagli Pitsiuusi Eesti Toitumis- ja liikumissoovitusi ning räägib suhkrutest meie toidus. 
Pärast lõunat annab TAI Seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk ülevaate Rahvastiku toitumise uuringu tulemustest.
Esimese päeva pärastlõunal ootab meid ees Orienteerumisseiklus Nelijärve maastikul.
Rattaorienteerumise maailmameister Margus Hallik tutvustab orienteerumist kui head võimalust sportlikuks ajaveetmiseks ning viib läbi ala tutvustava koolituse, mille järgselt on võimalik meeskondadena (soovi korral ka individuaalselt) osaleda Nelijärvel toimuval orienteerumispäevakul, valides endale sobiva tempo ja raskusastmega rada. Tegu on lihtsa valikorienteerumisega, kus tulemuse saab kirja juba ainuüksi ühe kontrollpunkti läbimisega. Orienteerumisseiklus leiab aset suvekooli toimumispaiga vahetus ümbruses Nelijärve ilusal maastikul, mida ilmestavad väikeste järvede ümber kõrguvad oosid, kus palju teid ja radu.
Teise päeva hommikut alustame ühise sportliku virgutusega Nelijärve metsaradadel. Kõigil on võimalik valida endale sobiv tegevus, olgu selleks siis kõndimine, kepikõnd või jooks. Kepikõnniks palun võta endale soovi korral ise kõndimiskepid kaasa!
Kl 10.30 algavad TÜ Eetikakeskuse ja Tervise Arengu Instituudi poolt koostatudõpilastele mõeldud mängu „Väärtuste avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad. Kõigil on võimalik osaleda 2 töötoas. Töötubadesse registreerumine toimub kohapeal. 
Suvekooli lõpetame kl 15.00.
Registreerimislingi leiad siit. Palun registreeru esimesel võimalusel, aga hiljemalt 10. augustiks!
Kavas võib ette tulla väikseid muudatusi. Lõpliku täpsustatud kava saadame Sulle augusti alguses.
Harjumaa, Nelijärve Puhkekeskus 
17.august 
9.00 - 11.00 Saabumine, majutumine ja hommikukohv 
11.00 - 11.30 Suvekooli avamine Uute liikmete vastuvõtmine võrgustikku 
11.30 - 13.00 Uued Toitumis- ja liikumissoovitused.  Suhkrud meie toidus Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut
13.00 – 14.00 Lõuna 
14.00 - 15.30 Eesti rahva toidueelistused Eha Nurk, Tervise Arengu Instituut
15.30 - 16.00 Paus 
16.00- 19.00 Orienteerumisseiklus 
19.30 – 20.30 Õhtusöök
18. august 
08.00 – 09.00 Hommikusöök 
09.00 - 10.00 Hommikune virgutus: jooks, kepikõnd, kõnd
10.30 – 12.00 TÜ Eetikakeskuse avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad
12.00 -13.00 Lõuna 
13.00 – 14.30 Töötoad 
14.30 – 15.00 Kokkuvõte 
Turvalist koduteed! 
Kohtumiseni Nelijärvel!

laupäev, 25. märts 2017

Uuring "Tervisliku toitumise alused"

Tere!

Olen tegemas uuringut teemal "Tervisliku toitumise alused". Soovin välja selgitada võimalused ja vajaduse korraldada toitumisalaseid nõustamisi ja praktikume haridusasututes lastevanematele, töötajatele ja lastele endile. 

 

Olen tänulik, kui leiate mõne minuti, et antud küsimustikule vastada. Kõik vastused on anonüümsed. 

Ette tänades,
Gerda Mändsalu

teisipäev, 21. märts 2017

Konkurss "Hea kool kui väärtuspõhine kool"

Hea Tervist Edendav Kool,

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Tervise Arengu Instituut kutsuvad Sind osalema konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. Konkursil osalemine on hea võimalus vaadelda oma kooli tervise-edenduslikke eesmärke ja tegevusi, analüüsida edusamme, kitsaskohti ja arenguvajadusi ning planeerida järgmisi samme tervist toetava ja hea kooli loomisel!

Konkursil osalemine on väga hea viis arendada oma kooli eneseanalüüsi võimekust ja küsida: mis teeb meie koolist tervist edendava ja hea kooli? Iga konkursil osaleva kooli eneseanalüüs toetub Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli mudelile, mis ärgitab koole küsima: kuidas seostuvad kooli igapäevategevused kooli põhiväärtustega? Kuidas toetavad kooli tegevused valitud eesmärke? Mis näitavad tegevuste tulemuslikkust kooli jaoks? Konkursitöös kirja pandud eneseanalüüsi saab kool hiljem kasutada mitmel moel – näiteks kooli sisehindamise, tervise ja ohutuse valdkonna planeerimise ja  arengukava koostamise jaoks.

Et koolid saaksid oma analüüside koostamisel piisavalt nõu ja tuge, abistavad protsessis osalevaid koole Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad. Kriitilised sõbrad hoolitsevad selle eest, et iga kool leiaks üles oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Rohkem informatsiooni ja juhendi osalemiseks leiad kirjaga kaasasolevast uudiskirjast!

Kohtumiseni konkursil!

Heade soovidega,

Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse kooli ja lasteaia projektijuht
Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 2017. aasta voor!


Head koolijuhid ja õpetajad!

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi "Hea kool kui väärtuspõhine kool" 2017. aasta voor!
„Hea kooli“ nimeline  konkurss toimub sel aastal juba viiendat korda. Konkurssidel toetatakse ja tunnustatakse koolide tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised.
Konkursiprotsessis osalemine aitab kooliperel Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajate ehk kriitiliste sõprade poolt toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Loe edasi.

Konkursitööde esitamise esimene tähtaeg on 
8. mai 2017.
Konkursi täpsemad juhised ning formaat on leitav SIIT.
Lisainfo:
Nele Punnar,
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  538 48320
nele.punnar@ut.ee

Koolitus eneseanalüüsi kirjutamise toetamiseks

Eneseanalüüsi toetamiseks toimub konkursil osalevatele koolidele ja kõigile huvilistele tasuta koolitus 28. märtsil 2017 Tartus, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, mis pälvis 2016. aasta konkursil tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2016“.
Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Koolituse täpsem info ja registreerimine SIIT

Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Konkursile lisandus uus tiitel

Tänavu juba viiendat korda toimuva hea kooli projekti raames tunnustatakse häid koole tiitlitega "Hea kooli teerajaja", "Hea kooli edendaja" ja "Väärtuskasvatuse kool 2017". Alates 2017. aastast kannab varasem rajaleidja tiitel nime "Hea kooli teerajaja" ning lisandub uus tunnustus "Hea kooli ekspert". Eksperdi tiitlile saavad kandideerida koolid, kellele on aastatel 2014-2016 antud vähemalt "Hea kooli edendaja" tunnustus. Tutvu lähemalt tiitlite statuutide ja logodega.

Mis on konkursil korduma kippuvad küsimused?

Kindlasti võib koolidel tekkida küsimus, miks konkursil osaleda? Kas mu kool on piisavalt hea? Kust leida juhiseid? Mida täpsemalt analüüsida? Kes on kriitiline sõber?
Selleks, et neile ja teistelegi küsimustele vastuseid leida, külasta korduma kippuvate küsimuste rubriiki eetikaveebis.
9. väärtuskasvatuse konverentsil tunnustatud koolid ja lasteaiad, "Hea kool 2016" ja "Hea lasteaed 2016" konkursil osalenud.
Foto: Triin Paaver, TÜ eetikakeskus